Leveringsvoorwaarden


Leverings- en betalingsvoorwaarden
coronabezoek.nl en hetcoronabezoek.nl

Onderdeel van
Smit Grafische Vormgeving
postadres: Odysseuslaan 63 5631 JL Eindhoven
E: marianne@smit-vormgeving.nl
KVK: 17241501
BTW-ID: NL NL00 2177 103 B49

Toepasselijkheid

 1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Smit Grafische Vormgeving en de afnemers van haar producten (boeken) via de webshop op www.coronabezoek.nl en www.hetcoronabezoek.nl
 2. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn voor elke afnemer inzichtelijk op de bovengenoemde websites.

  Aanbod
 3. Het aanbod is beperkt. Indien het product (tijdelijk) uitverkocht is, kan nalevering niet worden gegarandeerd.
 4. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en een afbeelding. Vergissing en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Overeenkomst
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

  Herroepingsrecht
 6. Bij de aankoop van een product heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer.
 7. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 8. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.
 9. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Kosten voor verzending van het product worden niet terugbetaald.

Prijzen

 1. De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW.